Shoichi Konnai 1000人写真展

March 11, 2014 · Nagano ·
Sunrise — at 松代PA